CURSOS I METODOLOGIA

 

ELS CURSOS

 

Els cursos que ofereixo són variats i van des de la comunicació i conversa per a estudiants amb un cert grau de  coneixement de la llengua, fins a la preparació per a l'obtenció dels diferents certificats oficials (ELE, Institut Ramon Llull).

 

Aquest certificats són necessaris per demostrar el coneixement de la llengua i poder accedir a qualsevol feina dins el funcionariat.

 

Per saber quin és el teu nivell segons el Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües, pots descarregar-te una prova de nivell.

 

Si ja tens algun certificat de nivell, pots matricular-te directament al nivell que vulguis o fer l'expressió escrita que tens més avall.

 

 

 

Prova de nivell de català  

 

 

 

Expressió escrita per a nivells intermedi o superior